50 000 föl­ja­re på Instagram

Ål­der: Fa­milj: Gör:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

25. Pojk­vän. Job­bar som ana­ly­ti­ker på ett bo­stads­ut­veck­lings­bo­lag. Skri­ver blog­gen 34 kvadrat på So­lo.se. Följs av nä­ra 50 000 per­so­ner på Instagram un­der nam­net @34kvadrat.

Mid­som­mar­kran­sen i Stock­holm.

Bor:

IN­RE­DER SMART. Blog­ga­ren Eme­lie Ek­man bor li­tet i Stock­holm och har bli­vit ex­pert på att ut­nytt­ja de dol­da ytor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.