In­red med na­tur­to­ner

Leva & Bo - - Shopping - Av EMMY LUNDSTRÖM

i gran och me­tall, 38 × 60 × 5,20 cen­ti­me­ter, 599 kro­nor, Åh­léns. med fran­sa­de kan­ter, 1 290 kro­nor, Him­la. till förvaring, 259 kro­nor för ett set om två, PB ho­me. i me­tall, 79 kro­nor, La­ger­haus. av man­go­trä med de­ko­ra­tivt möns­ter, 999 kro­nor, El­los. Grå i ke­ra­mik från Bros­te Co­pen­ha­gen, 199 kro­nor, Hem­tex. i en mix av lin och bo­mull, 79 kro­nor, El­los. Kop­par­fär­gat i rost­fritt stål, in­ne­hål­ler 16 de­lar, 699 kro­nor, Åh­léns. Blan­dat i flint­gods, från 69 kro­nor, Gra­nit. i zink, 35 cen­ti­me­ter hög, 199 kro­nor, Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.