”Guld­bor­det på få­gel­föt­ter tog jag med mig hem på fly­get från Mi­la­no”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FRÅN GA­TAN SYNS ingen­ting av det stil­säk­ra hem­met som döl­jer sig bakom den teg­la­de fa­sa­den till Ed­di­es 70-talsvilla. Här är det vit bas som gäl­ler men med ef­fekt­ful­la svar­ta kon­tras­ter och upp­se­en­de­väc­kan­de de­sign­fö­re­mål. Kom­bi­na­tio­nen av mäs­sing och de­tal­jer av ro­sa ska­par en sub­til ele­gans som ge­nom­sy­rar he­la hem­met. En mix av de­sign­klas­si­ker, in­red­nings­de­tal­jer från re­sor och vin­tage­fynd är smak­fullt sam­man­satt till en in­tres­sant hel­het. – Jag är svag för vack­ra sa­ker, med­ger Ed­die. Stil­mäs­sigt har hon sik­tat på en hyll­ning till det re­na och enk­la i kom­bi­na­tion med fan­ta­si­full flärd.

– Myc­ket av det vi har i vårt hem har hängt med i många år. Det är of­tast in­te det dy­ras­te som blir fa­vo­ri­ter­na, be­rät­tar Ed­die och pe­kar på en klot­for­mad lam­pa på en grå pi­e­de­stal som köp­tes på rea i en Du­ka-af­fär för tio år se­dan.

– Den där kan jag in­te le­va ut­an, sä­ger hon.

VIT BAS GÖR det lät­ta­re att för­änd­ra, tyc­ker Ed­die, som gär­na mö­ble­rar om när an­dan fal­ler på. Och det går in­te en se­mester­re­sa ut­an att nå­got ro­ligt till hem­met kom­mer med hem i ba­ga­get.

– När jag re­ser äls­kar jag att kö­pa med mig möb­ler och in­red­nings­pry­lar, som guld­bor­det på få­gel­föt­ter som jag drog med mig på fly­get från Mi­la­no.

Det var 2010 som sö­kan­det ef­ter nytt hem bör­ja­de. Sik­tet var in­ställt på ett vac­kert se­kel­skif­tes­hus, likt den sto­ra lä­gen­he­ten mitt i stan som de be­stämt sig för att flyt­ta ifrån. De tit­ta­de på hus ef­ter hus och ing­et stäm­de rik­tigt. Väl hem­ma ef­ter en långre­sa satt Ed­di­es man Mic­ke med morgon­tid­ning­en där han fick syn på ked­je­hu­set byggt 1974 i om­rå­det som de gär­na vil­le bo i.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.