Lyx­igt med svart­vitt

Leva & Bo - - Köksguide -

1Här är luc­kan kom­bi­ne­rad med lyx­i­ga vit­va­ror i svart vil­ket ger ett spe­ci­ellt och ele­gant in­tryck. In­grid går att få i många fär­ger mot tillägg, och även som vi­trin el­ler topp­vi­trin och med gång­järn i mäs�sings­färg. Du kan ock­så väl­ja en egen färg i NCS-ska­lan, och även färg med me­tal­li­cef­fekt.

59 000 kro­nor, ex­klu­si­ve bänk­ski­vor, blan­da­re och vit­va­ror.

vedum.se.

Pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.