Käns­la av plats­byggt

Leva & Bo - - Köksguide -

3Tid­löst kök men med mo­dern käns­la. Luc­kan Bist­ro går att få i fle­ra fär­ger och med oli­ka hand­tag och knop­par. Bist­ro i det här ut­fö­ran­det är gjord i må­lad 7 mm-ask­fanér. På bil­den ger luc­kan ett plats­byggt in­tryck när lis­ten är fram­dra­gen. Luc­kan öpp­nas med tryck­funk­tion.

Luc­ka i vit­må­lad ask, 746 × 594 mil­li­me­ter, 1 600 kro­nor.

bal­lings­lov.se.

Pris: Mer in­fo:

FÖRVARINGSTIPS. Bygg en bänk som rym­mer förvaring. Här luc­kor Bist­ro från Bal­lings­löv med be­slag i krom och lä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.