Klas­sisk skär­gårds­stil

Leva & Bo - - Köksguide -

4Tid­löst kök i klas­sisk skär­gårds­stil. Luc­kan är av må­lad ask och täck­si­dor­na av lig­gan­de pa­nel. Kö­ket byggs på be­ställ­ning ef­ter di­na be­hov. Ef­ter för­frå­gan. ti­bro­kok.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.