Funk­tio­nel­la luc­kor

Leva & Bo - - Köksguide -

5Här har hand­ta­gen helt ta­gits bort. Du öpp­nar och stäng­er luc­kor­na med ett lätt tryck. Här finns hel­ler inga över­skåp, men un­der­skå­pen är stör­re. Finns även i svart.

35 102 kro­nor, då in­går skåp, soc­kel och bänk­ski­va.

kvik.se.

Pris: Mer in­fo:

FÖR­VA­RA ÖP­PET. Att ha köks­red­skap, pors­lin och skå­lar fram­me kans­ke krä­ver li­te mer städ­ning – men blir snyggt och per­son­ligt. Här hyl­la Al­got från Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.