Mo­dernt & tå­ligt kök

Leva & Bo - - Köksguide -

6Gil­lar du färg är det här tur­kos­grö­na kö­ket kans­ke nå­got för dig. Luc­kan Kallarp be­står av en spån­ski­va be­lagd med högglan­sig fo­lie, gjord för att hål­la länge. Kom­bi­ne­ra med vitt ka­kel och vit la­mi­nat­ski­va så får du ett lätt­skött och mo­dernt kök. Finns även i ljus­grönt.

Luc­kan Kallarp, 40 × 80 cen­ti­me­ter, 299 kro­nor.

ikea.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.