Mo­dern & av­ska­lad stil

Leva & Bo - - Köksguide -

7Nytt för i år är att luc­kan finns i svart, vitt el­ler ek­fär­gat och även går att få i färg som här. Till­ver­kad av mdf och be­lagd med fanér. Nytt för i år är ett Sound ID-mo­dul om du tyc­ker om att lyss­na på mu­sik. Lätt att an­slu­ta te­le­fon el­ler läsplat­ta. Ef­ter för­frå­gan.

hth.se

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.