Ge­dig­na ma­te­ri­al

Leva & Bo - - Köksguide -

10Cool classic he­ter Kvä­nums nya kök och här blan­das sha­ker­stil med mer nu­ti­da de­tal­jer. Kö­ket finns även i djupt blått och kom­bi­ne­ras med ek. Bänk­ski­vor av sten och trä och en ho av pors­lin gör det här kö­ket till nå­got ut­ö­ver det van­li­ga. Kvä­nums kök är plats­bygg­da och an­pas­sas ef­ter ditt hus.

Pris: Mer in­fo:

Ef­ter för­frå­gan. kva­num.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.