As­sy­me­tri & färg­mix

Leva & Bo - - Köksguide -

9Här har luc­kan Ma­ja an­vänts i blå och grå ku­lö­rer. Luc­kan i mdf-ma­te­ri­al går att få i vil­ken färg som helst. Här har kö­ket fått ett topp­mo­dernt ut­tryck ge­nom att skå­pen har satts på höga ben och de öpp­na över­skå­pen har satts ihop på ett li­te ovän­tat sätt. Ett stil­rent kök och prak­tiskt kök.

Ma­ja luc­ka i nå­gon ku­lör, 696 × 396 mil­li­me­ter, 787 kro­nor.

vedum.se.

Pris: Mer in­fo:

BYT UT. Hyl­lan Fals­ter­bo blir fin i stäl­let för över­skåp, 799 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.