Mörk­bet­sa­de luc­kor

Leva & Bo - - Köksguide -

11Den se­nas­te fär­gen på luc­kan Bist­ro är en brun­bet­sad ton, es­pres­so. Luc­kan går att kom­bi­ne­ra med mar­mor och hand­tag med lä­der för ett lyx­igt in­tryck. El­ler ock­så kan man bry­ta av med färg och mönst­rat ka­kel för en me­del­havs­stil. Lå­dor­na är till­ver­ka­de i mas­siv ask.

Luc­kan i bist­ro i brunt, 764 × 594 mil­li­me­ter, 1600 kro­nor.

bal­lings­lov.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.