Na­tur­nä­ra käns­la

Leva & Bo - - Köksguide -

12Gil­lar du na­tur­ma­te­ri­al är det här kö­ket nå­got för dig. För att det ska kän­nas 2016 – kom­bi­ne­ra med svart golv och svar­ta de­tal­jer. Kom­plet­te­ra med öpp­na hyl­lor och rost­fria vit­va­ror. Ra­men i luc­kan Torhamn är gjord av mas­siv ask och res­ten är ask­fanér.

60 997 kro­nor, då in­går skåp, fron­ter, hand­tag, vit­va­ror, diskbänk, blan­da­re och bänk­be­lys­ning.

ikea.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.