Funk­tio­nellt ret­ro­kök

Leva & Bo - - Köksguide -

13Ett kök i 50- och 60-tals­stil där bå­de luc­kor, färg och be­slag går i den ti­dens an­da. Men här finns al­la mo­der­na funk­tio­ner man kan tän­kas be­hö­va. Ett kva­li­tets­kök som an­pas­sas di­rekt för ditt hem. Ef­ter för­frå­gan.

tibrokök.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.