RUSTIKT OCH MÖR­KA TO­NER

Leva & Bo - - Köksguide -

ÅÅRu­sti­ka kök med in­flu­en­ser

från re­stau­rang­värl­den. ÅÅMå­la­de luc­kor och li­te

mör­ka­re kök. ÅÅRetro­kök från 50- och

60-ta­let. ÅÅKök i oli­ka träslag är stort. ÅÅSkär­brä­dor och pep­par

kvar­nar på bän­ken. ÅÅGrått i al­la ny­an­ser. ÅÅMar­mor­bän­kar. ÅÅKöksö­ar är fort­fa­ran­de

tren­digt lik­som öpp­na hyl­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.