Tren­digt & mönst­rat

Leva & Bo - - Köksguide -

14Med väg­gar i grått och en in­red­ning upp­byggd med öpp­na ytor får det här kö­ket ett stil­rent och tren­digt ut­tryck. De gråa mönst­ra­de luc­kor­na Kal­via i de­sign av Mar­tin Berg­ström bi­drar till käns­lan. Luc­kan finns i 6 oli­ka stor­le­kar och har en yta av fo­lie som är lätt­skött och tå­lig.

Dörr Kal­via, 40 × 80 cen­ti­me­ter, 499 kro­nor, låd­front Voxtorp, 349 kro­nor, ben Limhamn, 249 kro­nor för två.

ikea.se

Pris: Mer in­fo:

NY TYP AV HYL­LOR. Stil­re­na hyl­lor som finns i Mar­bo­dals nya kökskol­lek­tion och går att kom­bi­ne­ra hur man vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.