Tren­digt i ljus­grönt

Leva & Bo - - Badrumsguide -

3Svensk­till­ver­kad se­rie som går att få med många till­val. Lådin­sat­ser­na är flytt­ba­ra och lå­dor­na är mjuk­stäng­an­de. Al­la Aspens möb­ler går att få i den färg du vill ha, på bil­den är det en lind­bloms­grön ku­lör. Möb­ler­na le­ve­re­ras fär­dig­mon­te­ra­de med 10 års ga­ran­ti.

Ett nå­got stör­re bad­rum, den fal­sa­de luc­kan ger ett lant­ligt in­tryck. Från 11 000 kro­nor.

aspen.se.

Pas­sar:

Pris: Läs mer:

NY BLAN­DA­RE. Sen­sor­styr­da blan­da­re har va­rit van­ligt i of­fent­li­ga mil­jö­er, men blir allt van­li­ga­re i hem­men. Sen­sor­styr­da blan­da­ren Mo­ra MMIX Tro­nic är bat­te­ri­dri­ven, från 2 875 kro­nor, Mo­ra ar­ma­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.