Prak­tiskt & snyggt

Leva & Bo - - Badrumsguide -

1Ny bad­rums­se­rie där se­nas­te till­skot­tet är en luc­ka i trä. Den går även att få i oli­ka fär­ger, som här i tur­kos. Un­der­skåp och speg­lar finns i oli­ka stor­le­kar. Det går även att få oli­ka ty­per av hand­tag på skå­pen. Lå­dor­na har elu­tag och be­lys­ning. 15 års ga­ran­ti.

Ett li­tet bad­rum. Men går att byg­ga ut som här med ett skåp som rym­mer det mesta.

Kom­mod och tvätt­ställ i ku­lör, 7 453 kro­nor.

vedum.se.

Pas­sar: Pris:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.