En­kelt & stil­rent

Leva & Bo - - Badrumsguide -

5En bad­rumsmö­bel som har fått en ny skep­nad, här ryms många funk­tio­ner på li­ten yta. Bland an­nat är blan­da­ren pla­ce­rad i yt­ter­kant. Finns i vitt, grått, mint­grönt och djup­blå. Se­ri­en finns i två bred­der, 40 och 60 cen­ti­me­ter. Har du plats finns även ett smalt skåp i se­ri­en, cir­ka 4 385 kro­nor.

Myc­ket små bad­rum. 2 860 kro­nor för den sma­la kom­mo­den.

bal­lings­lov.se.

Pas­sar: Pris:

Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.