Stil­rent & luf­tigt

Leva & Bo - - Badrumsguide -

6Nytt för i år är att du kan få sta­ti­vet i oli­ka fär­ger, här är det antra­cit­grått som ger bad­rum­met ka­rak­tär. De grun­da skå­pen som till­hör se­ri­en är ock­så nya för i år. Tvätt­stäl­let av gjut­mar­mor är for­mat som en vir­vel på in­si­dan.

Stör­re bad­rum. Sta­ti­vet ut­an un­der­skåp ger ett luf­tigt in­tryck.

Sta­tiv och tvätt­ställ i ku­lör, 13 145 kro­nor.

vedum.se.

Pas­sar: Pris: Läs mer:

ENG­ELSK LANTSTIL. Hand­fa­tet Ed­war­di­an JR från Bur­ling­ton, 7 605 kro­nor, Se­kel­skif­te.se.

GAM­MAL­DAGS. Lyx­igt bad­rum i lant­lig stil från Kvänum i ge­di­get trä och mar­mor. Pris på för­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.