PA­STEL­LER & MAR­MOR

Leva & Bo - - Badrumsguide -

ÅÅMar­mor och mäs­sing går igen även i bad­rum­met. Blan­da­re i kop­par el­ler mäs­sing är hett. ÅÅO­li­ka fär­ger, som ljus­grönt och blått, syns of­ta på möb­ler. El­ler kans­ke ro­sa. ÅÅAtt ha en färg­klick i form av

en hyl­la är ock­så tren­digt. ÅÅMönst­rat ka­kel på gol­vet är fort­fa­ran­de po­pu­lärt, sex­kan­tigt ka­kel är stort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.