MÅNGA VA­RI­AN­TER

Leva & Bo - - Trädgård -

2Myc­ket sö­ta små lökar som blir fi­na i bu­ket­ter till­sam­mans med till ex­em­pel gull­vi­vor och små tul­pa­ner. Pärl­hy­a­cin­ten finns i fle­ra oli­ka va­ri­an­ter, Musca­ri botry­o­i­des är den van­li­gas­te. Lö­kar­na trivs i väl­drä­ne­rad, ­mull­rik jord. Blan­da gär­na in sand i jor­den. De här lö­kar­na mår bäst av att plan­te­ras ti­digt på hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.