SPRI­DER SIG GÄR­NA

Leva & Bo - - Trädgård -

4Trots att de ser gans­ka li­ka ut finns det ett hund­ra­tal sor­ter av snö­drop­par. De va­ri­e­rar i stor­lek från cir­ka 7 cen­ti­me­ter till he­la 20 cen­ti­me­ter. Snö­drop­par­na tit­tar fram ti­digt, och vad vo­re vå­ren ut­an de sö­ta, små lö­kar­na? Om de trivs för­ö­kar de sig så att man ef­ter ett tag bör de­la på dem. Att ha en plats i träd­går­den där det väx­er en hel mat­ta av snö­drop­par är ljuv­ligt! Snö­drop­par är lättod­la­de men de trivs bäst på en so­lig plats i väl­drä­ne­ra­de jor­dar.

LILA. Al­li­um är en ståt­lig fa­vo­rit i ra­bat­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.