PAS­SAR FINT I RA­BATT MED PE­REN­NER

Leva & Bo - - Trädgård -

5Finns i ro­sa, vitt och lila och blir väl­digt fi­na ihop med pe­ren­ner. Sätt i grup­per här och där. Al­li­um blom­mar länge och blir snyg­ga i ra­bat­ter­na, de lik­som svä­var på si­na höga stäng­lar som små bol­lar. Finns i oli­ka stor­le­kar och trivs bäst i väl­drä­ne­rad jord på so­lig plats. Bla­den viss­nar in­nan blom­man så ett tips är att se till att de döljs av nå­gon an­nan växt­lig­het.

KLAS­SI­KER. Vad vo­re vå­ren ut­an snö­drop­par?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.