”Vi har re­no­ve­rat he­la lä­gen­he­ten”

Lä­gen­he­ten i Kungs­bac­ka ha­de en klas­sisk 90-tals­in­red­ning och har fått en re­jäl upp­da­te­ring i Lo­vi­sas ägo. Här finns kon­tras­ter mel­lan lju­sa och mör­ka ma­te­ri­al. Fyn­da­de möb­ler ger den rät­ta my­si­ga käns­lan.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Av AN­NA TRUELSEN Fo­to JO­NAS LUND­BERG

ALLT GÅR ATT för­änd­ra med sprej­färg, i al­la fall om man frå­gar Lo­vi­sa. Hon har många sa­ker som fått by­ta skep­nad och för­vand­lats med sprej­färg i koppar­ton. – Har man ba­ra en form som man gil­lar så är det ba­ra att spre­ja, sä­ger Lo­vi­sa.

Lo­vi­sa fick upp ögo­nen för fas­tig­he­ten med lä­gen­he­ ten för någ­ra år se­dan då hen­nes bror ha­de flyt­tat in. Hon blev storm­för­tjust i plan­lös­ning­en och när en lä­gen­het i sam­ma hus blev till sa­lu slog hon till. Lä­gen­he­ten var orörd se­dan byggå­ret 1994. Den var gans­ka sli­ten med plast­mat­tor, fu­ru och ta­pet­se­ra­de väg­gar i klas­sis­ka 90-talsny­an­ser.

– In­nan den här fas­tig­he­ten stod här fanns det ett

STILLEBEN

1 2 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.