Ox­gry­ta med tre sor­ters lök & bacon

2

Leva & Bo - - Gott & Värmande -

6–8 por­tio­ner • 800 g hög­rev • 2 la­ger­blad • 1 lång­pep­par el­ler 1 ½ tsk

svart­pep­par­korn • salt • 1 l mörk ox­bul­jong • 1 msk ki­ne­sisk so­ja • ½ pur­jo­lök • 2 röd­lö­kar el­ler 8 små rö­da

steklö­kar el­ler 8 rö­da knip­pelö­kar • 1 sil­ver­lök • 1 pa­ket bacon • 4 cho­ri­zo • 1 msk maj­se­na • smör till stek­ning Rostad pum­pa & gul­be­tor: • 1 but­ter­nut­pum­pa • 4 gul­be­tor • 2–3 msk raps­ol­ja • flingsalt

1

Skär köt­tet i tär­ning­ar, cir­ka 3 × 3 cen­ti­me­ter. Stek köt­tet i smör i en stor gry­ta. Lägg i la­ger­blad och pep­par. Strö över salt.

Häll i bul­jong­en och so­jan, ko­ka upp och sjud tills köt­tet är mört, i cir­ka 1 ½ tim­me un­der lock. Fyll even­tu­ellt på med li­te vat­ten. Skum­ma av om det be­hövs.

Tvät­ta och skär pur­jo­lö­ken i cir­ka 1 cen­ti­me­ter tjoc­ka bi­tar, skär röd­lö­ken och sil­ver­lö­ken i klyf­tor el­ler de­la små lökar på mit­ten.

Strim­la baco­nen och skär kor­ven i bi­tar, 3 cen­ti­me­ter långa. Red av gry­tan med maj­se­na ut­rört i li­te vat­ten. Stek pur­jo­lök och lök i en stek­pan­na i smör på me­del­vär­me i om­gång­ar och till­sätt i gry­tan. Stek bacon och korv, lägg i gry­tan.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Skär pum­pan i klyf­tor. Tvät­ta och skär gul­be­tor­na i klyf­tor.

Lägg allt på en plåt med bak­plåts­pap­per, ring­la över ol­jan och sätt in i ug­nen i 20–25 mi­nu­ter, vänd allt på plå­ten ef­ter hal­va ti­den. Ta ut och strö över flingsalt.

Ser­ve­ra gry­tan med rostad pum­pa och gul­be­tor.

3 4 5 6 7

SMAK­RIK. Här­lig och ma­tig höst­gry­ta med hög­rev, cho­ri­zo­korv, bacon och tre sor­ters lök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.