Älg­stek med kan­ta­rell­gry­ta & ling­on­chut­ney

Leva & Bo - - Gott & Värmande -

6 por­tio­ner • 1 kg älg­stek • 5–6 ros­ma­rinkvis­tar • salt • ma­len svart pep­par • smör och raps­ol­ja till stek­ning • bind­garn En­bär- & kan­ta­rell­gry­ta: • 1 gul lök • 200 g kan­ta­rel­ler el­ler tratt

kan­ta­rel­ler • 2 dl vat­ten • 1 msk vilt­fond el­ler mörk

ox­fond • 3 en­bär • 4 dl visp­gräd­de • 1–2 tsk ki­ne­sisk so­ja • even­tu­ellt 2 tsk maj­se­na • färsk tim­jan • 1 dl ling­on • smör till stek­ning Ling­on­chut­ney: • ½ sil­ver­lök, hac­kad • 1 msk smör • 2 ½ dl ling­on • 1 äpp­le, sku­ret i tär­ning­ar • 1 msk äp­pel­ci­der­vi­nä­ger • ¾ dl strö­soc­ker • ¼ röd chi­li, fin­hac­kad Till ser­ve­ring: • kokt po­ta­tis

Sätt ug­nen på 125 gra­der. Lägg ros­ma­rinkvis­tar på älg­ste­ken, sal­ta och pepp­ra. Bind upp ste­ken med bind­garn. Stek köt­tet i smör och ol­ja run­tom tills det får en fin ste­ky­ta.

Sätt in ste­ken i ug­nen i cir­ka 1 ½ tim­me tills det når en in­ner­tem­pe­ra­tur på 65 gra­der. Vi­ra in köt­tet i alu­mi­ni­um­fo­lie el­ler bak­plåts­pap­per och låt det vi­la i cir­ka 10–15 mi­nu­ter.

En­bär- och kan­ta­rell­gry­ta: Skär lö­ken i tun­na klyf­tor och stek i smör. Lägg lö­ken åt si­dan. An­sa och stek svam­pen, lägg till­ba­ka lö­ken och häll på vat­ten och fond. Lägg i en­bä­ren.

Ko­ka upp och häll i gräd­den och so­ja. Låt gry­tan sju­da i någ­ra mi­nu­ter. Red even­tu­ellt av med maj­se­na ut­rört i li­te kallt vat­ten. Strö över tim­jan och ling­on.

Chut­ney: Fräs lö­ken på me­del­vär­me i smö­ret i en ka­strull. Lägg i al­la öv­ri­ga in­gre­di­en­ser och ko­ka i 10 mi­nu­ter. Låt chut­neyn sval­na.

Ta bort bind­gar­net från ste­ken och skär upp ste­ken i ski­vor.

Ser­ve­ra med en­bär- och kan­ta­rell­gry­ta, ling­on­chut­ney samt kokt po­ta­tis.

1 2 3 4 5 6 7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.