Lammgry­ta med bor­lot­ti­bö­nor

1

Leva & Bo - - Gott & Värmande -

4 por­tio­ner • 1,3 kg lamm­stek el­ler lamm­bog • 3 vit­löks­klyf­tor • 1 gul lök • 6 dl vat­ten • 800 g kros­sa­de to­ma­ter • 150 g bor­lot­ti­bö­nor, färs­ka el­ler

kok­ta på burk • färs­ka ör­ter, till ex­em­pel sal­via,

ba­si­li­ka el­ler ore­gano • salt och ma­len svart­pep­par • smör och oliv­ol­ja till stek­ning Se­mi­tor­ka­de to­ma­ter med yog­hurt: • 1 knip­pe cock­tail­to­ma­ter • 2 msk oliv­ol­ja • tim­jan • salt • ma­len svart­pep­par • 2 dl gre­kisk yog­hurt • 1 dl svar­ta oli­ver • ½ röd­lök • tim­jan • ros­ma­rin • salt och ma­len svart­pep­par Till ser­ve­ring: • kokt po­ta­tis el­ler pas­ta

Skär köt­tet i 4 × 4 cen­ti­me­ter sto­ra bi­tar och stek i smör och ol­ja i en gry­ta. Sal­ta och pepp­ra. Lyft upp köt­tet och lägg det åt si­dan.

Hac­ka vit­lök och lök och bryn i smör i gry­tan. Lägg till­ba­ka köt­tet i gry­tan. Häll på vatt­net. Ko­ka upp och låt köt­tet ko­ka i cir­ka 1–1 ½ tim­me, späd med vat­ten emel­lanåt. Skum­ma av om det be­hövs. Häll på kros­sa­de to­ma­ter och ko­ka i yt­ter­li­ga­re 20 mi­nu­ter.

Till­sätt bö­nor, ko­ka i yt­ter­li­ga­re 10 mi­nu­ter om bö­nor­na är färs­ka. Med burk­bö­nor räc­ker 4–5 mi­nu­ter. Strö över ör­ter. Salt och pepp­ra.

To­ma­ter: Sätt ug­nen på 150 gra­der. Lägg to­ma­ter­na på en plåt, ring­la på ol­ja, strö över tim­jan och sätt in plå­ten i ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter. Sal­ta och pepp­ra.

Lägg upp yog­hurt, to­ma­ter och svar­ta oli­ver på ett fat. Hyv­la över röd­lök med en man­do­lin el­ler skär röd­lö­ken i tun­na ring­ar. Strö över tim­jan, ros­ma­rin och svart­pep­par.

2 3 4 5

HÖST­SMA­KER. Ser­ve­ra älg­ste­ken med en krä­mig gry­ta med kan­ta­rel­ler, en­bär och ling­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.