Vinn boken!

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Vill du vin­na ett ex­em­plar av ”Mo­der­na

(Or­da­la­get bok­för­lag) av Ja­ne Fred­lund? Sva­ra på frå­gan och mej­la till an­tikt@ex­pres­sen.se el­ler skic­ka ett vy­kort till An­tikt, Ex­pres­sen LE­VA&BO, 105 16 Stock­holm. Glöm in­te din adress. Vi be­hö­ver ditt svar se­nast 28 sep­tem­ber 2016!

Vil­ket år­tion­de för­knip­pas med de­signsti­len ”Swe­dish Gra­ce”?

1 1940-ta­let X 1960-ta­let 2 1920-ta­let

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.