Var finns bad­kars­hyl­lan?

Hej! Jag und­rar vart för­va­rings­brä­dan som sit­ter över bad­ka­ret kom­mer ifrån? Den fanns med på si­dan 28 i LE­VA & BO num­mer 34.

Leva & Bo - - Fråga Oss - JO­HAN­NA

Ex­akt den hyl­lan går in­te att få tag på läng­re. Men rik­tigt vack­ra bad­kars­hyl­lor i gam­mal­dags stil hit­tar du hos den eng­els­ka ­till­ver­ka­ren Per­rin & Ro­we, som du bland an­nat kan kö­pa på ­gam­la­me­je­ri­et. com. De är jät­te­fi­na och går att få i fle­ra me­tall­fi­nisher. Men sma­kar det så kos­tar det, från 3 400 kro­nor.

Bad­kars­hyl­la i krom från Per­rin & Ro­we, från 3 400 kro­nor, Gam­la me­je­ri­et.

RO­MAN­TISKT. ­Bad­rum i lant­lig stil med ta­pet från Ralph Lau­ren. ­Lik­nan­de bad­kars­hyl­la säljs påGam­la me­je­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.