Kan jag by­ta ut soc­ker till sylt­soc­ker?

Kan jag ba­ra by­ta ut soc­ker till ­sylt­soc­ker i syltre­cept och få sam­ma re­sul­tat?

Leva & Bo - - Fråga Oss - JOSSI

Nej, det kan du in­te. Sylt­soc­ker är strö­soc­ker med pek­tin, ci­tronsy­ra och kon­ser­ve­rings­me­del. Pek­ti­net gör att syl­ten stel­nar for­ta­re, och syl­ten be­hö­ver ba­ra ko­kas i 8–15 mi­nu­ter be­ro­en­de på vil­ka bär du an­vän­der, me­dan sylt med ba­ra soc­ker mås­te ko­ka läng­re. För att va­ra sä­ker på att det blir rätt – följ ett re­cept ba­se­rat på det soc­ker du an­vän­der. Syltre­cept kan va­ra trix­i­ga att dubbla ock­så, så var nog­grann.

KO­KA SYLT. Följ ett re­cept ba­se­rat på det soc­ker du an­vän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.