MÅ­LA I MÖR­KA TO­NER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Jo­tun har lan­se­rat nya, mät­ta­de höst­ku­lö­rer av vägg­fär­gen La­dy. Att må­la väg­gar­na i St Pauls blue blir så här fint. Ku­lö­ren är fram­ta­gen av de­signstu­di­on Fra­ma i Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.