FINT I BAD­RUM­MET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Tar­ketts nya våtrum­skol­lek­tion ­Aqua­rel­le in­ne­hål­ler plast­mat­tor med många möns­ter och fär­ger som gör det möj­ligt att ska­pa ett per­son­ligt bad­rum. Tur­kost golv med bubb­lor, svart­vi­ta ru­tor el­ler som här i mönst­ret Istan­bul i mörkt grått. Cir­ka 230 kro­nor per kvadrat­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.