För­fat­ta­re och form­gi­va­re

Ål­der: Fa­milj:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

53. Tre barn, man och katt.

Sö­der­malm i Stock­holm.

Form­gi­va­re, för­fat­ta­re och il­lust­ra­tör.

Med boken ”I kö­ket hos Maj” (Norsted­ts) till­sam­mans med ­Kristi­na Sand­berg.

Bor: Gör: Ak­tu­ell:

SORTERAR. Just nu gil­lar form­gi­va­ren Lot­ta Kühl­horn väx­ter och ke­ra­mik. Men hon är no­ga med att väl­ja bort sa­ker som in­te har nå­gon funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.