PLOC­KA IN ­DE­TAL­JER FRÅN NA­TU­REN

Leva & Bo - - Ljuvliga Rum -

ÅÅVälj en vac­ker ta­pet med mo­tiv av fåg­lar, det ger en ro­man­tisk och dra­ma­tisk käns­la till rum­met. ÅÅLåt blom­mor­na ta plats. Sätt vack­ra fjäd­rar

och sto­ra kvis­tar i bu­ket­ten. ÅÅEn färg­stark mat­ta ger ett mjukt och

in­tryck. Tänk på att en stor mat­ta ra­mar in rum­met. ÅÅGör fi­na stilleben. Grup­pe­ra pry­lar som du tyc­ker om. Ett klas­siskt in­red­ningstips är att grup­pe­ra ett ud­da an­tal de­tal­jer, tre el­ler fle­ra. ÅÅPloc­ka upp de­tal­jer från na­tu­ren, bå­de på tav­lor, ta­pe­ter och i pry­lar. Här har vi in­rett med ägg, fjäd­rar och få­gel­de­tal­jer. ÅÅMat­cha fär­gen på möb­ler­na med fär­gen på

väg­gen, det ger ett spän­nan­de ut­tryck.

FINT I MÄS­SING

Pall, 2 290 kro­nor, Mu­ubs. Få­gel­bur pri­vat. Få­gel i me­tall, 75 kro­nor, fjäd­rar, från 30 kro­nor styck, Fat cat house & gar­den. Få­gelägg, 30 kro­nor, In the mood. Ta­pet ­Dan­ci­ng cra­ne av Emma von Bröms­sen, 385 kro­nor per rul­le, Eco ­wall­pa­per. 3 4 SNITTBLOMMA

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.