Ka­pa re­pen i rätt höjd

Leva & Bo - - Fixa Själv -

3Måt­ta på vil­ken höjd du vill hänga bor­det och mät så att re­pen blir till­räck­ligt långa. Låt två av re­pen bli en halv me­ter läng­re. An­vänd en kniv för att ka­pa re­pen i öns­kad längd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.