Upp­re­pa flätningen

Leva & Bo - - Fixa Själv -

11Uppre­pa steg 7–10 men spe­gel­vänt. Gör se­dan sam­ma sak varan­nan gång rätt och varan­nan spe­gel­vänd tills du har öns­kad längd och al­la fy­ra än­dar är li­ka långa. Knyt ihop dem med en knut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.