MÅ­LA SKI­VAN

Leva & Bo - - Fixa Själv -

ÅÅDet går bra att an­vän­da vil­ken typ av trä­ski­va som helst. Driv­ved, av­så­gad stub­be el­ler gam­malt ute­dass­lock – an­vänd fan­ta­sin! ÅÅVi an­vän­de tre ply­wood­ski­vor som så­ga­des ut med stick­såg och lim­ma­des ihop i oli­ka ni­vå­er. ÅÅAv­slut­nings­vis har vi må­lat med svart, matt in­om­hus­färg, dra­git vi­ta, sma­la streck med en pen­sel samt gjort mär­ken med kan­ten på en ham­ma­re för att få till kon­tras­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.