När ska vit­lök od­las?

Leva & Bo - - Så & Odla -

1Om du har styv le­ra är slu­tet av ­sep­tem­ber el­ler ok­to­ber en bra tid att plantera vit­lök. Om jor­den i stäl­let är san­dig el­ler om du bor i nor­ra Sve­ri­ge kan du plantera en må­nad ti­di­ga­re.

Hur od­lar man vit­lök?

2Sätt ner vit­löks­klyf­tor, helst så­da­na som är av­sed­da för ut­sä­de ef­tersom den är ga­ran­te­rat frisk. Sätt ner ­klyf­tor­na med spet­sen upp­åt, 6 cen­ti­me­ter djupt. Plantavstånd bör va­ra 15 cen­ti­me­ter och ­ra­dav­stån­det 25 cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.