När skör­dar man?

Leva & Bo - - Så & Odla -

3Skör­da året där­på när bla­den bör­jar gul­na i juli–au­gusti. Det går även att skör­da re­dan i bör­jan av som­ma­ren, men vitlöken är då li­ten och har in­te hun­nit bil­da klyf­tor än. Det vik­ti­gas­te är att in­te vän­ta för länge med att skör­da – då fal­ler klyf­tor­na isär. Tor­ka lö­ken i solen med ­blas­ten kvar.

Hur trivs vit­lök?

4Vit­lö­ken trivs i djup, luc­ker och nä­rings­rik jord. Göds­la re­gel­bun­det men se till så att jor­den in­te blir för blöt.

KLYF­TOR. För att vitlöken ska hin­na bil­da klyf­tor, skör­da in­te för ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.