”Vi vill åter­stäl­la hu­sets gam­la stil”

När Björn och Malin fick chan­sen att ta över Björns släktgård ut­an­för Åtvi­da­berg fanns det ing­en tve­kan. Här finns allt de drömt om – fri­he­ten, dju­ren och na­tu­ren.

Leva & Bo - - Mitt Drömhem - Text JES­SI­CA HOLM Fo­to KARIN JOHANSSON

NÄR MAN BE­SKRI­VER går­den Lakvik ut­an­för Åtvi­da­berg är or­det idyll näs­tan i un­der­kant. Häs­tar­na be­tar i den sto­ra ha­gen. På en kul­le tor­nar det sto­ra hu­set med två flyg­lar upp sig. På gräs­mat­tan går någ­ra hö­nor och pic­kar. Och från ve­ran­dan, med den fi­na trä­gung­an, har man ut­sikt över en li­ten sjö.

– När vi träf­fa­des bod­de vi i var sin lä­gen­het i Lin­kö­ping. Det tog nog näs­tan ett år in­nan Björn be­rät­ta­de om går­den, sä­ger Malin.

IN­NAN BE­SLU­TET KOM att Björn och Malin skul­le ta över släkt­går­den bod­de pa­ret i ett an­nat hus som lig­ger pre­cis ne­dan­för bo­nings­hu­set. På så sätt kun­de

SLÄKTGÅRD

MY­SIGT Från den un­der­ba­ra ve­ran­dan har man ut­sikt över sjön. ­Trä­gunga från Ki­la möb­ler. 1 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.