”Det är ro­ligt att ha bå­de ett stort hus och en hel gård att sät­ta tän­der­na i”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

re­no­ve­ring­en hål­la på ut­an att fa­mil­jen be­höv­de bo i bygg­dam­met.

– Det är ro­ligt att ha bå­de ett stort hus och en hel gård att sät­ta tän­der­na i och an­pas­sa ef­ter si­na eg­na öns­ke­mål och be­hov, även om det så klart in­ne­bär en hel del jobb, sä­ger Björn.

MALIN, SOM ÄR upp­växt i stan, be­rät­tar att många i hen­nes när­het blev för­vå­na­de när hon be­rät­ta­de att hon skul­le flyt­ta ut på lan­det.

– Till ex­em­pel är jag väl­digt mörk­rädd. Här ute blir det ju gans­ka mörkt, men det går hur bra som helst. Det är en va­ne­sak. Men själv­klart känns det ju tryggt att ha en stor vakt­hund, sä­ger hon och klap­par om fa­mil­jens grand da­nois Ha­rald.

Ef­ter flyt­ten fick Malin dess­utom möj­lig­het att ta tag i sitt in­tres­se, wes­tern­rid­ning, och skaf­fa egen quar­ter­häst.

ÖPP­NA HYLLOR

3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.