Kan­ta­rell­paj med sou­vas

Leva & Bo - - Gott Från Skogen -

6–8 por­tio­ner Paj­deg: • 3 dl ve­te­mjöl • 125 g smör • 2 msk kallt vat­ten Fyll­ning: • 200 g för­väll­da kan­ta­rel­ler • 3 scha­lot­ten­lö­kar • 10 cm pur­jo­lök • 2 msk smör • 2 dl Sve­cia, ri­ven, lag­rad • 4 ägg • 3 dl mat­lag­nings­gräd­de • salt och pep­par Till ser­ve­ring: • 150 g sou­vas, tunt ski­vad • 50 g färs­ka kan­ta­rel­ler • 2 msk smör Till gar­ne­ring: • per­sil­ja och tim­jan

Lägg ve­te­mjöl och smör i bi­tar i mat­be­re­da­ren med kni­ven mon­te­rad. Kör till en smu­lig mas­sa och till­sätt vatt­net och kör tills det bil­das en deg­boll. Tryck ut de­gen i en paj­form med lös­tag­bar kant, cir­ka 26 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Plas­ta och ställ i ky­len i minst 30 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. Nag­ga paj­de­gen med en gaf­fel och för­gräd­da i mit­ten på ug­nen i 10 mi­nu­ter.

Ska­la och ski­va scha­lot­ten­lö­kar­na. Ski­va pur­jo­lö­ken. Fräs kan­ta­rel­ler, lök och pur­jo­lök i en stek­pan­na med smör i cir­ka 5 mi­nu­ter. Sal­ta och pepp­ra.

Bred ut näs­tan all ri­ven ost i pajska­let. Till­sätt lök- och kan­ta­rell­frä­set. Vis­pa sam­man ägg och mat­lag­nings­gräd­de i en bun­ke. Sal­ta och pepp­ra. Slå för­sik­tigt ägg­stan­ning­en över os­ten. Strö över res­ten av os­ten. Gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 25 mi­nu­ter.

Stek sou­vas snabbt på bå­da si­dor i en het stek­pan­na med yt­terst li­te smör i cir­ka 30 se­kun­der.

Stek kan­ta­rel­ler­na i en stek­pan­na med smör i cir­ka 5 mi­nu­ter. Lägg på mit­ten av pa­jen vid ser­ve­ring­en. Gar­ne­ra med per­sil­ja och tim­jan.

1 2 3 4 5 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.