Ren­fär­skött­bul­lar med pick­lad mo­rot & blom­kål

Leva & Bo - - Gott Från Skogen -

4–6 por­tio­ner • 1 gul lök • ½ dl strö­bröd • 1 dl vat­ten • ½ dl tor­ka­de smu­la­de tratt­kan­ta­rel­ler, cir­ka 5 g el­ler 1 dl hac­ka­de för­väll­da (ute­slut vatt­net i så fall) • 2 dl mat­lag­nings­gräd­de • 500 g ren­färs • 140 g bacon, fin­hac­kat • 1 ägg • salt och pep­par • 2 msk smör • 3 dl vat­ten Sås: • 3 dl stek­sky • 1 ½ msk majs­stär­kel­se • 1 msk kalv­fond • ½ dl visp­gräd­de • 1–2 msk mes­smör • salt, pep­par Pick­lad mo­rot: • 2 mo­röt­ter • ½ dl ät­tik­sprit, 12 pro­cent • ½ dl strö­soc­ker • ¾ dl vat­ten • 10 ko­ri­an­der­frön Blom­kål: • 1 blom­kåls­hu­vud • 2 msk raps­ol­ja • 2 msk smör • 1 dl visp­gräd­de • flingsalt och pep­par Till gar­ne­ring: • ling­on

Ska­la och hac­ka lö­ken fint. Lägg lök, strö­bröd och tor­ka­de tratt­kan­ta­rel­ler i en bun­ke. Till­sätt vat­ten och gräd­de. Låt sväl­la i 20 mi­nu­ter.

Till­sätt ren­färs, bacon, ägg, salt och pep­par. Ar­be­ta ihop till en smi­dig färs. For­ma små, run­da

1 2

kött­bul­lar med ol­ja­de hän­der och lägg på ett smör­pap­per. Stek dem i om­gång­ar i en het stek­pan­na med smör i cir­ka 5 mi­nu­ter. Ta upp kött­bul­lar­na och skölj ur pan­na med vat­ten mel­lan om­gång­ar­na. Si­la skyn i en ka­strull till så­sen.

Sås: Vis­pa ner majs­stär­kel­se i skyn. Ko­ka upp un­der om­rör­ning. Till­sätt kalv­fond, gräd­de, mes­smör och ko­ka i 3 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och pep­par.

Pick­lad mo­rot: Ska­la mo­röt­ter­na, fortsätt se­dan att ska­la rem­sor av mo­röt­ter­na med po­ta­tis­ska­la­ren.

Blan­da en lag av ät­tik­sprit, strö­soc­ker, vat­ten och ko­ri­an­der­frön. Ko­ka upp. Till­sätt mo­rots­rem­sor­na och låt dem sval­na i la­gen i 30 mi­nu­ter. Ställ kallt till ser­ve­ring­en.

Blom­kål: Skölj och an­sa blom­kåls­hu­vu­det och ta till­va­ra blas­ten och skär den i bi­tar, som wo­kas lätt i en stek­pan­na med ol­ja. Sal­ta och pepp­ra.

Skär loss bu­ket­ter­na och ski­va två styc­ken i tun­na ski­vor och lägg på ett bak­plåts­pap­per, ring­la över ol­ja och flingsalt och ros­ta i mit­ten av ug­nen på 225 gra­der i 3–5 mi­nu­ter.

Lägg res­ten av blom­kåls­bu­ket­ter­na i en gry­ta och häll över ko­kan­de lätt­sal­tat vat­ten. Ko­ka dem mju­ka i cir­ka 10 mi­nu­ter. Häll av vatt­net och mixa blom­kå­len med smör och gräd­de till en puré. Sma­ka av med salt och pep­par.

Ser­ve­ra ren­kött­bul­lar­na på en bädd av wo­kad blom­kåls­blast, krä­mig blom­kålspuré, rostad blom­kål, pick­lad mo­rot och sås vid si­dan om. Gar­ne­ra med ling­on.

3 4 5 6 7 8 9

KÖTT­BUL­LAR. Ren­färs­kött­bul­lar med pick­lad mo­rot, blom­kål och mes­smör­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.