Tjälknöl av älg & ­man­del­po­ta­tis­gra­täng

2

Leva & Bo - - Gott Från Skogen -

8 por­tio­ner • cir­ka 1,3 kg djup­fryst älg­stek Lag: • 1 li­ter vat­ten • 4 msk salt • 1 msk soc­ker • 1 gul lök • 3 vit­löks­klyf­tor • 1 msk re­pad tim­jan • 4 per­sil­jek­vis­tar • 8 en­bär • 10 hel svart­pep­par Grädd­fils­sås: • ½ dl rå­r­ör­da ling­on • even­tu­ellt 1 tsk kon­jak • 2 dl grädd­fil • salt, pep­par Man­del­po­ta­tis­gra­täng: • 1 ki­lo man­del­po­ta­tis • ½ pur­jo­lök • 1 vit­löks­klyf­ta • 2 dl ri­ven lag­rad ost • salt och pep­par • 2 dl gräd­de Till gar­ne­ring: • ör­ter och ling­on

1

Värm ug­nen till 80 gra­der. Lägg den frys­ta älg­ste­ken i en ugns­fast form och ställ in for­men i ned­re de­len av ug­nen i 8–10 tim­mar. In­ner­tem­pe­ra­tu­ren på köt­tet bör va­ra cir­ka 65 gra­der för ro­sa kött.

Lag: Ko­ka upp vat­ten, salt och soc­ker. Låt la­gen kall­na i vat­ten­bad. Till­sätt ska­lad och klyf­tad lök, ska­lad och ski­vad vit­lök, tim­jan och per­sil­ja, kros­sa­de en­bär och svart­pep­par.

Lägg ner det var­ma köt­tet i en rost­fri bun­ke och häll över den kal­la la­gen. Låt stå i ky­len i minst 5 och högst 8 tim­mar. Ta upp och tor­ka av ste­ken. Skär den i tun­na ski­vor, skär­ma­skin re­kom­men­de­ras. Lägg köt­tet på ett fat och gar­ne­ra med ör­ter och ling­on.

Sås: Blan­da ling­on med kon­jak och grädd­fil. Sma­ka av med salt och pep­par.

Man­del­po­ta­tis­gra­täng: Värm ug­nen till 225 gra­der. Skrub­ba och skölj po­ta­ti­sen med tunt skal. Skär i 3 mil­li­me­ter tun­na ski­vor. Skär pur­jo­lök i ski­vor. Kros­sa, ska­la och hac­ka vit­löks­klyf­tan. Fräs pur­jo­lök och vit­lök i en smord, ugns­fast form el­ler i por­tions­for­mar i ug­nen i cir­ka 5 mi­nu­ter. Vänd ner po­ta­ti­sen med os­ten, sal­ta och pepp­ra. Häll över gräd­de. Gräd­da i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 40 mi­nu­ter.

Ser­ve­ra tjälknö­len med po­ta­tis­gra­täng, grädd­fils­sås och syl­ta­de kan­ta­rel­ler.

3 4 5 6

TUNNSKIVAD. ­Tjälknöl av älg och man­del­po­ta­tis­gra­täng, ser­ve­rat med syl­ta­de ­kan­ta­rel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.