Fri­te­rad ­föns­ter­lav

Leva & Bo - - Gott Från Skogen -

6–8 por­tio­ner • 2–3 nä­var föns­ter­lav • ½ dl ät­tik­sprit • 1 dl strö­soc­ker • 1 ½ dl vat­ten

Klipp av föns­ter­lav i sko­gen (ta med an­svar och för­stånd i sko­gen, det vill sä­ga ta in­te allt och in­te på ett stäl­le).

Ren­sa och skölj la­ven ren i kallt vat­ten, kra­ma ur mel­lan skölj­ning­ar­na. Ko­ka en lag av ät­tik­sprit, soc­ker och vat­ten i en ka­strull, kyl den i kallt vat­ten­bad.

Lägg la­ven i la­gen och låt den lig­ga i 1 tim­me.

Kra­ma ur den och kra­ma torr i hus­hålls­pap­per.

Fri­te­ra la­ven i en ka­strull med 180 gra­der varm fri­te­rings­ol­ja i cir­ka 10 se­kun­der. Ta upp la­ven med hål­slev och låt den kall­na på hus­hålls­pap­per.

1 2 3 4 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.