AN­VÄND FÄRG & MIXA MA­TE­RI­AL

Ton i ton.

Leva & Bo - - Två Stilar -

ÅÅIn­red Att va­ri­e­ra en färg i oli­ka ny­an­ser ska­par ett lugn i in­red­ning­en. Välj oli­ka fär­ger till oli­ka rum. Blått är en klas­sisk sov­rums­färg, me­dan rött ger mer ener­gi. ÅÅMixa Ska­pa spän­ning i in­red­ning­en med oli­ka tex­tu­rer på ty­ger och pry­lar. Att väx­la mel­lan mat­ta, mju­ka, blan­ka och hår­da ma­te­ri­al ska­par va­ri­a­tion. ÅÅVå­ga Att ta­pet­se­ra med möns­ter och färg är ett lätt sätt att ska­pa sti­len. Se­dan kan du föl­ja upp med de­tal­jer som kud­dar och pry­lar. ÅÅPric­ken Ta in någ­ra enk­la höst­blom­mor el­ler en ny­pon­kvist från na­tu­ren. Glöm in­te att även enk­la blom­mor ger liv åt in­red­ning­en.

ma­te­ri­al. an­vän­da färg på väg­gar­na. över i.

4 5 GRÖ­NA VÄX­TER

Stor kru­ka, 605 kro­nor, mind­re kru­kor, 195 och 250 kro­nor, grö­na väx­ter, Flo­rist­kom­pa­ni­et. Stic­kad pläd Groo­ve, 699 kro­nor, mat­ta ­Com­bi­na­tion, 8 349 kro­nor, Mio. ASKAR

Askar, 75–109 kro­nor, Ha­bi­tat. Stor kud­de i can­vas, 2 500 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­ors. TEX­TILI­ER

Madras­ser i can­vas, 6 500 kro­nor styck, stor kud­de i can­vas, 2 500 kro­nor, Gar­bo in­te­ri­ors. Kvadra­tisk kud­de i lin, 695 kro­nor, rund kud­de, 695 kro­nor, av­lång kud­de, 495 kro­nor, al­la från Ca­ri­na Björck. Ull­pläd, 895 kro­nor, In the mood. Pors­lin med set om tre i pe­trol, 850 kro­nor, Soop. Lam­pa i pap­per, 190 kro­nor, Mi­mou. Vas, 350 kro­nor, Lo­ve war­ri­ors.

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.