”Hem­met får in­te bli för hårt och ­oper­son­ligt, även om jag tyc­ker om re­na ytor och att ha det väl­stä­dat”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

På Ce­ci­lia och Jo­hans lis­ta fanns även en öns­kan om att ha ett plan med sov­rum och att ha säll­skapsy­tor­na på vå­ning­en ovan­för. Här in­ju­der den öpp­na plan­lös­ning­en till um­gänge, oav­sett om nå­gon la­gar mat i kö­ket el­ler vill sit­ta i sof­fan och tit­ta på tv.

IN­RED­NING OCH HEM­MET är ett in­tres­se som pa­ret de­lar. Jo­han är hän­dig och kre­a­tiv och byg­ger gär­na när tid finns. In­spi­ra­tion häm­tar de från Instagram, Pin­te­rest och blog­gar.

– Jag har all­tid haft ett stort in­tres­se för in­red­ning. Att ta hand om mitt hem får mig att må bra, sä­ger Ca­mil­la.

– Hem­met får in­te bli för hårt och oper­son­ligt, även om jag tyc­ker om re­na ytor och att ha det väl­stä­dat.

Ce­ci­lia och Jo­han vil­le ska­pa ett mo­dernt hem men

7 ALL­RUM

Den ran­di­ga få­töl­jen från Mio bry­ter av fint mot den en­fär­ga­de sof­fan i all­rum­met på ne­der­vå­ning­en. Prints av The­re­se ­Sen­ner­holt.

8 RO­SA TO­NER

Säng­ga­veln i tyg från Jo­tex ska­par en om­bo­nad käns­la i Lilys rum. Ro­sa pläd från Mio och ­kud­dar från H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.