Prak­tiskt en­plans­hus

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea: Ve­ran­da i ame­ri­kansk stil.

Leva & Bo - - Husguide -

Kobb­skär. A-hus. 1 plan, 5 rum och kök. 127 kvadrat­me­ter � Tre sov­rum, all­rum, kläd­kam­ma­re och två bad­rum. Kök från Mar­bo­dal och vit­va­ror från Si­e­mens som stan­dard, bad­rums­in­red­ning från Sved­bergs.

Bras­ka­min och sol­cel­ler. Byggsats, från 1 237 000 ko­nor, to­ta­lent­re­pre­nad ex­klu­si­ve ut­vän­dig mål­ning, 2 423 000 kro­nor. Bå­da pri­ser­na av­ser Gö­te­borgs­om­rå­det.

a-hus.se.

Ex­em­pel på till­val: Pris:

Mer in­fo:

HÄR­LIG VE­RAN­DA. För­u­tom att det är trev­ligt att mö­ble­ra på ve­ran­dan, ska­par den ock­så en skyd­dad en­tré.

ÖP­PET. Par­dör­rar­na vid en­trén le­der in till det sto­ra all­rum­met, ett kom­bi­ne­rat var­dags­rum och kök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.