Pas­sar på små tom­ter

Mo­dell: Till­ver­ka­re: An­tal plan: Bo­a­rea:

Leva & Bo - - Husguide -

Vil­la Älvså­ker. A-hus. Slutt­nings­hus, 5 rum och kök. 152 kvadrat­me­ter. � Ett klassiskt hus med lig­gan­de pa­nel och en käns­la av ame­ri­kansk öst­kust. Älvså­ker är en ny ver­sion av vil­lan An­ne­berg, och är tänkt att byg­gas i en slutt­ning. Kök och all­rum lig­ger där­för på den öv­re vå­ning­en. Hu­set pas­sar små tom­ter. Kök från Mar­bo­dal och vit­va­ror från Si­e­mens in­går som stan­dard. Hos A-hus finns möj­lig­het att ”byg­ga” ditt hus på nä­tet, gö­ra al­la till­val och få ett pris di­rekt. Lyx­i­ga­re kök och bad­rum. Oli­ka in­ner­dör­rar och golv. Ryggås­tak. Sol­cel­ler på ta­ket. Från 1 514 000 kro­nor för byggsats, med ­le­ve­rans i Göteborgsregionen. Pris för to­ta­lent­re­pre­nad ex­klu­si­ve ut­vän­dig mål­ning, från 2 854 000 kro­nor. a-hus.se.

Ex­em­pel på till­val: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.